Kontakty

Zákaznícká linka je dostupná v pracovných dňoch od 08:00 do 16:30 hod.


Zákaznícka linka: +421 905 846 567
Email: sfboatssk@gmail.com
Prevádzkovateľ e-shopu www.sfboats.sk :

Žilrec s.r.o
Ovocinárska 30A
01001 Žilina

IČO : 51007681
DIČ : 2120561168
IČ DPH : SK 2120561168


oddiel s.r.o. , vložka číslo 68247/L , okresný súd Žilina

Obchodné podmienky : https://sfboats.sk/obchodne-podmiemnky/

Odstúpenie od zmluvy : https://sfboats.sk/odstupenie-od-zmluvy/

Číslo účtu: 4024891846 / 7500
IBAN: SK76 7500 0000 0040 2489 1846
BIC: CEKOSKBX

(Prosím, neuhrádzajte na tento účet priamym bankovým prevodom alebo vkladom žiadne platby pred tým, ako Vám oznámime konkrétne detaily o platbe k Vašej objednávke)

Orgán dozoru :
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P. O. BOX 5, 820 07  Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104 
fax č. 02/58272 170 
www.soi.sk